ADMITERE 2011

Facultatea de Administratie Publica - unica din tara acreditata conditionat de catre Asociatia Europeana pentru Acreditarea Administratiei Publice (EAPAA)

Scurta antologie a  subiectelor de admitere, 2007-2010

Contact: str. Povernei nr. 6, cod 010643, Bucuresti, cam. 104, etaj 1, Corp C
Telefon: 021 3180897 interior 1121, 1123, 2545, 2546
             021 3180885 direct
Fax: 0213146507

 

Înscrierile pentru examenul de admitere se fac la sediul
Facultatii de Administratie Publica,
strada Povernei nr. 6, sector 1, în perioada:

11 – 19 iulie a.c., astfel:

Luni – Vineri între orele 9:00 – 17:00

Sâmbata – Duminica între orele 9:00 – 14:00

Examenul se va sustine în data de 21 iulie 2011

 

Admitere studii universitare de licenţă

Admitere studii universitare de masterat

Înscrierea la concursul de admitere

Admitere studii universitare de doctorat in domeniul Stiinte administrative


Facilitati pentru
studentii la I.D.

Download pliante

ADMITERE 2011

ID $ IFR 2011

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

Incepand cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de Administratie Publica (FAP) pregateste studenti in specializarile „Administratie publica” si „Administratie europeana, cu durata de 3 ani, la invatamant de zi si la invatamant la distanta.

Pregatirea studentilor se realizeaza pe baza unui curriculum ce are in vedere formarea viitorilor functionari si angajati publici, precum si a cadrelor didactice ce pot ocupa posturi in invatamantul gimnazial si liceal.

Admiterea la cele doua specializari oferite de FAP se realizeaza in comun, urmand ca dupa primele trei semestre, ce constituie un trunchi comun pentru ambele specializari, studentii sa opteze pentru una din acestea.

Curriculum de pregatire prevede discipline obligatorii, optionale si asociate, toate acestea conturând o imagine de ansamblu asupra sistemului public national, dar si european.

Disciplinele sustinute de un corp didactic profesionist abordeaza problematici juridice (Elemente de teoria generala a dreptului, Drept administrativ, Drept civil, Raspunderea penala in administratia publica, Protectia juridica a drepturilor omului), socio-politice (Bazele stiintei politice, Concepte fundamentale in sociologie, Psihosociologia conducerii), economico-financiare (Economie si politici economice, Administrarea finantelor publice si a bugetului, Contabilitatea institutiilor publice), dar si prezentarea comparativa a unor tehnici si metode de analiza si conducere în administratia publica centrală, locală sau europeana.

Pentru specializarea ADMINISTRATIE EUROPEANA disciplinele specifice abordeaza concepte si teorii noi privind: Dreptul administrativ european, Functia publica europeana, Spatiul administrativ european, Spatiul social european, Bazele guvernarii europene, Economie europeana, Decizia în U.E., Managementul proiectelor europene, etc.

NUMĂR DE LOCURI, ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 160 locuri bugetate din care 3 locuri pentru etnia rroma

60 locuri cu taxa

 PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 Invatamant de zi – 3 ani

I. Test grila sustinut, la alegere, la una din urmatoarele discipline:

LIMBA ROMANA – Tematica (click aici)

sau

ECONOMIE – Tematica (click aici)

sau

ISTORIA ROMANILOR – Tematica (click aici)

sau

GEOGRAFIE – Tematica (click aici)

sau

LIMBA ENGLEZA – Tematica (click aici)

sau

LIMBA FRANCEZA – Tematica (click aici)

sau

LIMBA SPANIOLA– Tematica (click aici)

sau

LIMBA GERMANA– Tematica (click aici)

II. Media examenului de bacalaureat (cu pondere 20% in calculul mediei finale).

Invatamant la distanta – 3 ani

Admiterea se face pe baza evaluarii dosarului personal, luand in calcul media obtinuta la exemenul de Bacalaureat.

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 Invatamant de zi - 3 ani

11 – 19 iulie Inscrieri
luni - vineri: 9 - 17
sambata - duminica: 9 - 14

21 iulie - Sustinerea testului grila la disciplina aleasa

Invatamant la distanta – 3 ani

11-31 iulie, 1-30 septembrie Inscrieri

luni - vineri: 9 - 17
sambata - duminica: 9 - 14

1 octombrie Anuntarea rezultatelor
1 – 7 octombrie Inmatriculari

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
ACREDITATE INTERNATIONAL

MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - LIMBA ROMANA
MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - LIMBA ENGLEZA
PUTEREA EXECUTIVA SI ADMINISTRATIA PUBLICA
STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE
SPATIUL PUBLIC EUROPEAN

NUMĂR DE LOCURI, ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Cursuri de zi

MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - LIMBA ROMANA - 20 locuri bugetate; 30 locuri cu taxa
MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - LIMBA ENGLEZA - 20 locuri bugetate; 30 locuri cu taxa
PUTEREA EXECUTIVA SI ADMINISTRATIA PUBLICA - 16 locuri bugetate; 34 locuri cu taxa
STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE -
20 locuri bugetate; 30 locuri cu taxa
SPATIUL PUBLIC EUROPEAN -
20 locuri bugetate; 30 locuri cu taxa

Cursuri invatamant cu Frecventa Redusa

MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - 50 locuri cu taxa
PUTEREA EXECUTIVA SI ADMINISTRATIA PUBLICA
- 50 locuri cu taxa
STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE
- 50 locuri cu taxa
SPATIUL PUBLIC EUROPEAN
- 50 locuri cu taxa

 CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

13 - 25 sept 2011 - inscrieri
27 sept 2011 - concurs de admitere

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Admitere masterat septembrie 2011

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

 STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

 Invatamant de zi

Pentru inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de licenta, candidatii vor completa o cerere de inscriere tip (se procură de la secretariatul facultăţii si se completează personal de candidat) la care se anexează 4 fotografii tip buletin de identitate si urmatoarele acte (intr-un dosar plic):

 • diploma de Bacalaureat in original sau copie legalizata (numai în cazul în care candidatul prezinta adeverinta ca s-a înscris la alta facultate si a lasat diploma in original) sau diploma echivalenta cu aceasta, iar pentru absolventii de liceu promotia 2011, adeverinta eliberata de liceu in original sau copie legalizata (numai in cazul in care candidatul prezinta adeverinta ca s-a inscris la alta facultate si a lasat diploma in original), in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu a urmat alte forme de studii universitare de licenta pe locuri subventionate de la bugetul de stat;
 • certificatul de nastere, in copie legalizata (certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui – daca este cazul);
 • adeverinta medicala tip;
 • fotocopie B.I./C.I.;
 • adeverinta de la specializarea la care s-au depus actele originale, pentru candidatii care sustin concurs de admitere la mai multe specializari;
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
 • diploma de Licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de absolvire, pentru absolventii de colegiu care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original sau copie legalizata;
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la admitere.

Invatamant cu Frecventa Redusa

Pentru inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de licenta, candidatii vor completa o cerere de înscriere tip (se procură de la secretariatul Departamentului pentru Învătământ la Distantă si se completează personal de candidat), la care se anexează 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate si urmatoarele acte (intr-un dosar plic):

 • diploma de Bacalaureat în original sau în copie legalizată: candidatii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2011 si nu au primit diploma se pot înscrie pe bază de adeverintă semnată de directorul liceului si secretarul sef, prin care se confirmă media obtinută la examen;
 • certificatul de nastere - copie legalizată;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie legalizată;
 • adeverintă medicală a candidatului (de la medicul de familie), din care să rezulte că este apt pentru a urma o facultate;
 • fotocopie B.I./C.I.;
 • diploma de Licentă - original sau copie legalizată, pentru licentiatii care se înscriu la a doua specializare;
 • chitantă de plată a taxei de admitere.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

-

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE

 

SNSPA este singura Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din tara acreditata sa organizeze doctorat in domeniul Stiintelor administrative.
Conducatorii de doctorat in domeniul stiintelor administrative sunt: prof.univ.dr. Lucica MATEI, prof.univ.dr. Irina ZLATESCU, prof.univ.dr. Constantin M. DRAGAN, prof.univ.dr. Ani MATEI, prof.univ.dr. Emil BALAN.

La Doctorat sunt scoase la concurs locuri cu frecventa (subventionate de la buget) si fara frecventa (numai in regim cu taxa).

NUMĂR DE LOCURI, ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

  locuri bugetate

 

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Pentru inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidatii vor completa o cerere de înscriere tip (se procură de la secretariatul Şcolii doctorale si se completează personal de candidat), la care se anexează 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate si urmatoarele acte (intr-un dosar plic):

 • fisa de înscriere;
 • Curriculum Vitae si lista lucrărilor publicate si extrase din publicatiile relevante pentru domeniul doctoratului ;
 • copie legalizată după certificatul de nastere;
 • certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
 • copie legalizată (eventual tradusă si legalizată) după diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 • copie legalizată (eventual tradusă si legalizată) după diploma de Licentă sau echivalentul acesteia, împreună cu anexele corespunzătoare acesteia legalizate;
 • copii legalizate (eventual traduse si legalizate) după diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;
 • chitanta de achitare a taxei de înscriere.