Departamentul de Economie si Politici Publice

Departamentul de Economie si Politici Publice a fost constituit in forma actuala in anul 2011, dupa intrarea in vigoare a noii Legi a educatiei nationale. El continua insa activitatea didactica si de cercetare a Catedrei de Economie si Management Publice, infiintata odata cu aparitia structurii Facultatii de Administratie Publica la nivelul SNSPA.

OBIECTIVE

Departamentul de Economie si Politici Publice isi propune: 

  • sa asigure calitatea si competitivitatea programelor de studii universitare de licenta, masterat si doctorat in stiinte administrative in concordanta cu standardele nationale si internationale;
  • sa dezvolte directii de cercetare stiintifica in specializarea stiinte administrative, cu particularizarea disciplinelor predate de cadrele titulare si asociate (economie publica, politici publice, finante publice, audit public, contabilitatea institutiilor publice, e-guvernare, metode de cercetare, etc.) 
  • sa disemineze rezultatele cercetarilor efectuate, in vederea cresterii calitatii actului de guvernare

RESPONSABILITATI

Conform Cartei SNSPA (articolul 6), Departamentul de Economie si Politici Publice:

  • Elaboreaza planurile de invatamant si statele de functii didactice si de cercetare, prin consultarea membrilor departamentului, ca urmare a precizarii sarcinilor didactice si de cercetare de catre consiliul facultatii;
  • Asigura selectia, evaluarea periodica, formarea si motivarea personalului;
  • Respecta prevederile fiselor de post individualizate in vederea alcatuirii statelor de functii;
  • Dispune de orice alte atributii stabilite de conducerea universitatii.

STRUCTURA 

Departamentul de Economie si Politici Publice este format din 14 cadre didactice titulare (in ordine alfabetica si a gradelor didactice):

CONDUCERE 

Director: 2016: Lect.univ.dr. Teodora (DINU) BIȚOIU

Consiliul departamental: 2016: Lect.univ.dr. Adelina Dumitrescu - Peculea, Lect.univ.dr. Andy Leoveanu