Departamentul de Management Public

Departamentul de Management Public a fost constituit in forma actuala in anul 2011, dupa intrarea in vigoare a noii Legi a educatiei nationale. El continua insa activitatea didactica si de cercetare a Catedrei de Economie si Management Publice, infiintata odata cu aparitia structurii Facultatii de Administratie Publica la nivelul SNSPA.

OBIECTIVE

Departamentul de Management Public isi propune: 

  • sa asigure calitatea si competitivitatea programelor de studii universitare de licenta, masterat si doctorat in stiinte administrative in concordanta cu standardele nationale si internationale;
  • sa dezvolte directii de cercetare stiintifica in specializarea stiinte administrative, cu particularizarea disciplinelor predate de cadrele titulare si asociate (management public, dezvoltare regionala, urbanism, administratie europeana, sociologie politica, etc.) 
  • sa disemineze rezultatele cercetarilor efectuate, in vederea cresterii calitatii actului de guvernare

RESPONSABILITATI

Conform Cartei SNSPA (articolul 6), Departamentul de Management Public:

  • Elaboreaza planurile de invatamant si statele de functii didactice si de cercetare, prin consultarea membrilor departamentului, ca urmare a precizarii sarcinilor didactice si de cercetare de catre consiliul facultatii;
  • Asigura selectia, evaluarea periodica, formarea si motivarea personalului;
  • Respecta prevederile fiselor de post individualizate in vederea alcatuirii statelor de functii;
  • Dispune de orice alte atributii stabilite de conducerea universitatii.

STRUCTURA 

Departamentul de Management Public este format din 10 cadre didactice titulare (in ordine alfabetica si a gradelor didactice):

 

CONDUCERE 

Director: 2016: Lect.univ.dr. Corina (LAZĂR) ANTONOVICI

Consiliul departamental: 2016: Asist.univ.dr. Anca Mot