Managementul Afacerilor Publice

ap

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil
  • INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului
  • CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice
  • COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, întreprinderi mijlocii, companii cu capital de stat sau regii autonome, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

SPECIALIZAREA "MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):


ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Drept și afaceri publice; Guvernanță și management public; Guvernarea electronica și mediul de afaceri; Instrumente modern de analiză a politicilor publice; Managementul fondurilor europene; Strategii de marketing în afaceri publice.

Semestrul al II-lea: Diplomație publică și protocol; Etica afacerilor; Managementul achizițiilor publice; Managementul organizațiilor nonguvernamentale; Principii și tactici de negociere; Teorii și politici economice.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Audit și managementul riscurilor; Economie aplicată pentru afaceri publice; Economia corupției; Inovație și antreprenoriat în sectorul public; Lobby și advocacy; metode și principii de analiză statistică.

Semestrul al II-lea: Cercetare aplicată în domeniul afacerilor publice; Managementul performanței în afaceri publice; Tehnici și metode de elaborare a lucrării de absolvire; Politici publice comparate, Practică.

 

Pentru mai multe informații, vă rugam să consultați și următoarele documente: