• Primul departament ID-IFR în domeniul administrației publice din România se deschide la FAP - SNSPA în 20012. Conținutul modular necesar creării platformei online moodle a fost dezvoltat în colaborare cu NIME (National Institute for Multimedia Education), Tokyo.
  • Singura Reprezentanță oficială (din România) a Organizației Europene de Drept Public (European Public Law Organization)
  • Primul program de maserat în administrație publică acreditat la nivel European (European Association for Public Administration Accreditation)
  • Programe modulare Jean Monnet: Spațiul economico-social european”„Spațiul Administrativ European”, Politica externă și de securitate comună a UE”.
  • Primul centru ECDL din România - dezvoltat în parteneriat cu EUC Nord și PD-Consult Danemarca (alături de Palle Damkjaer și Birthe Jaegerum)
  • Primul program de licență în administrația publică acreditat la nivel european, de Asociația Europeană de Acreditare a Programelor în Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation) - 6 septembrie 2011)
  • Prima școală doctorală în științe administrative din România
  • Inițiatorul programului de licență „Administrație Europeană” din România
  • Prima platformă de învățământ online în administrația publică din România.