Departamentul de Economie şi Politici Publice a fost constituit în forma actuală în anul 2011 şi reuneşte cadre didactice cu preocupări ştiinţifice şi academice în domeniile: economie, finanţe publice şi buget, politici publice, analiză economică, TIC şi inovare.   

CADRE DIDACTICE TITULARE:

 

Prof.univ.dr. Matei Ani

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=Fb2mls0AAAAJ&hl=en&oi=ao)

Prof.univ.dr. Popescu Luminiţa Gabriela

Conf.univ.dr. Andrei Liviu Cătălin

Conf.univ.dr. Georgescu Maria Andrada

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=q2UNe2cAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Lect.univ.dr. Bițoiu Ioana Teodora

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=obESnuUAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Lect.univ.dr. Dumitrescu-Peculea Adelina

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=RhAmAbQAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Lect.univ.dr. Leoveanu Constantin Andy

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=8P8ft0oAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Lect.univ.dr. Nicolescu Cristina Elena

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=wAqdD0wAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Lect.univ.dr. Popa Florin Marius

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=utEkPEwAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Lect.univ.dr. Săvulescu Carmen

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=j7k-PhUAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Lect.univ.dr. Vrabie Ioan Cătălin

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=j5iA-IEAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Asist.univ.dr. Dogaru Tatiana Camelia

Asist.univ.dr. Iancu Alexandra

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=jzLNJ_MAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Asist.univ.dr. Mortelmans Dana Mihaela

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=gWMNmZQAAAAJ&hl=en&oi=ao)

CADRE DIDACTICE ASOCIATE (anul universitar 2017-2018):

 

Antonovici Valeriu

Baltac Vasile

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=77F95gQAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Costache Maria

Frunzaru Valeriu

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=d1VxMYEAAAAJ&hl=ro)

Găitănaru Andrei

Profilul Google Scholar (https://scholar.google.ro/citations?user=5FKLgyAAAAAJ&hl=en&oi=ao)

Geamănu Ana-Maria

Tîrziu Andreea

Vitriuc Paula

CONDUCERE (începând cu anul 2016)

Director:

Lect.univ.dr. Teodora Ioana Biţoiu

 

Membrii consiliului departamentului:

Lect.univ.dr. Adelina Dumitrescu – Peculea şi  Lect.univ.dr. Andy Leoveanu

 

Contact:

Tel: 021 318 0897 (int. 1121)

E-mail: depp@administratiepublica.eu