TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ


Licența în specializarea Administrație europeană a fost introdusă pentru prima oară în țară, în anul 2003, la Facultatea de Administrație Publică și începând din anul 2008 este singura la nivel național, acreditată european (de EAPAA).

http://www.administratiepublica.eu/images/screen%20shot%202014-04-10%20at%207.12.13%20pm.png

 

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleaga misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul;
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice;
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil;
  • INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului;
  • CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice;
  • COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale,  europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituții ale Uniunii Europene) și internaționale, organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților etc.

SPECIALIZAREA "ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ"

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele constituționale ale administrației publice; Economie; Elemente de drept civil; Elemente de tehnologia informației; Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Sisteme politice și administrative; Statul și administrația publică în societatea modernă; Educație fizică.

Semestrul al II-lea: Drept administrativ I; Drept instituțional european; Elemente de e-administratie; Instituții fundamentale de drept civil pentru administrația publică; Limba straină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Logica acțiunii administrative; Practică; Educație fizică; Istoria administrației publice.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Administrarea finanțelor publice și a bugetului; Concepte fundamentale în sociologie; Drept administrative II; Drept financiar și fiscal; Dreptul muncii și securității sociale; Management public; Metodologia cercetării în științele administrative.

Semestrul al II-lea: Bazele guvernării europene; Drept administrativ european; Economie europeană; Justiție europeană; Practică; Spatiul administrativ european; Studii comparative privind funcția publică în Uniunea Europeană.

ANUL 3 (60 credite)

Semestrul I: Spațiul social european; Decizia în Uniunea Europeană; Economia afacerilor publice; Politici publice europene; Politici de buget și fiscalitate în Uniunea Europeană; Dezvoltare regională și fonduri structurale; Comunicare intracomunitară.

Semestrul al II-lea: Teorii ale integrării europene; Elemente de drept internațional; Audit și control financiar în Uniunea Europeană; Identitate europeană; Protecția juridică a drepturilor omului; Managementul proiectelor europene; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați campusul facultății (apcampus) și următoarele documente: