Organizare

  COMUNITATEA NOASTRA

  Nucleul Facultatii de Administratie Publica este format in prezent din 70 de cadre didactice titulare si asociate si personal didactic auxiliar si tehnic si peste 1100 de studenti (inscrisi la studiile universitare de licenta, master si doctorat). Ne mandrim insa cu partenerii nostri institutionali - organizatii publice nationale si locale (cu care incheiem anual acorduri de colaborare pentru stagiile de practica studenteasca, organizarea de evenimente adresate atat studentilor, cat si practicienilor (functionari publici sau politicieni), dezbateri si mese-rotunde.

  Printre partenerii nostri constanti se numara si: Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Fondurilor Europene, Senatul RomanieiCamera DeputatilorAgentia Nationala a Functionarilor PubliciInstitutia Prefectului Municipiului BucurestiPrimaria Municipiului BucurestiInstitutul National de StatisticaAutoritatea Electorala PermanentaDirectia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti

   

  DEPARTAMENTE ACADEMICE

  Cadrele noastre didactice si de cercetare sunt organizate in trei departamente: Departamentul de Drept "V.D. Zlatescu", Departamentul de Economie si Politici Publice si Departamentul de Management Public si colaboreaza la nivelul mai multor comisii si colective de lucru interdepartamentele, precum: Comisia de Evaluare si Asigurare a CalitatiiComisia de EticaColectivul pentru activitati de mentorat, etc.

  Studiile universitare de licenta si master in regim deschis la distanta si cu frecventa redusa sunt furnizate prin intermediul Departamentului ID-IFR. 

   

  STRUCTURI FUNCTIONALE

  Facultatea este condusa de Consiliul Facultatii si Decan, structuri organizate conform normelor interne SNSPA si prevederilor legale in vigoare.

  Personalul didactic auxiliar si tehnico-administrativ al Facultatii de Administratie Publica isi desfasoara activitatea la nivelul Secretariatului, Compartimentului Asistenta Didactica si Tutoriat si al Compartimentuuil Administrativ si Resurse IT.

   

  PROGRAME DE STUDIU

  Studentii nostri urmeaza:

  • studii universitare de licenta (180 ECTS), 3 ani, organizate in regim cu frecventa si invatamant la distanta;
  • studii universitare de masterat (120 ECTS), 2 ani, organizate in regim cu frecventa si cu frecventa redusa;
  • studii doctorale, 3 ani, organizate in regim cu frecventa.

  Organizarea studentilor in interiorul Facultatii se realizeaza in grupe de studiu, conform normelor in vigoare. Studentii Facultatii de Administratie Publica sunt organizati in Asociatia ADMINISTER si sunt in curs de finalizare formalitatile pentru infiintarea Asociatiei ALUMNI in Administratie publica - SNSPA.

   Pentru informarea completa privind organizarea Facultatii de Administratie Publica si SNSPA, va rugam sa consultati si urmatoarele documente:

  1. Carta SNSPA (28.11.2011)
  2. Regulamentul de organizare si functionare SNSPA (2014)
  3. Organigrama SNSPA (22.06.2014)
  4. Regulamentul intern pentru personalul didactic auxiliar si tehnico-auxiliar (29.05.2014)
  5. Codul etic - Anexa Carta SNSPA, pag.35  (28.11.2011)